ประชาสัมพันธ์การตรวจประเมิน 7ส

ประชาสัมพันธ์การเข้าตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 23 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามลำดับดังนี้
1.สำนักงานคณะวิทย์ ฯ
2.สาขาคณิตศาสตร์
3.สาขาเคมีประยุกต์